Thông tin cá nhân

PHÙNG THỊ KIM BÍCH

GÍAM ĐỐC TÀI CHÍNH

  • Công Ty TNHH Bột Thực Phẩm Đức Thịnh
  • 102/20 Bình Long - Phú Thạnh - Tân Phú - HCM
  • botducthinh.com
  • Lương thực – thực phẩm – đồ uống • Lương thực – thực phẩm – đồ uống

Giới thiệu

Thích tìm hiểu và học hỏi những điểu mới