Thông tin cá nhân

LÊ THỊ KIM CHI

TỔNG GIÁM ĐỐC

  • TỔ CHỨC GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO APOLLO VN
  • 58 Phạm Ngọc Thạch, P.06, Q.3
  • www.apollo.edu.vn
  • Giáo dục và Đào tạo • Giáo dục và Đào tạo

Giới thiệu

Đang cập nhật