Thông tin cá nhân

TRẦN THỊ NGUYÊN HẰNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

  • CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN HỪNG Á
  • 16-18 ( Lầu 6 ) Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1
  • www.hungalogistics.com
  • Xuất nhập khẩu – Vận chuyển & giao nhận – Kho vận • Xuất nhập khẩu – Vận chuyển & giao nhận – Kho vận

Giới thiệu

Thích đọc sách, đi du lịch, tập yoga, dancing và giao lưu kết nối