Thông tin cá nhân

NGÔ THU THẢO

Giám đốc chiến lược

  • Công ty TNHH Opex Capital
  • Chung cư Phố Đông, Quận 9, TPHCM
  • Đang cập nhật
  • Tư vấn • Tư vấn

Giới thiệu

Đang cập nhật