Thông tin cá nhân

TẠ THỊ THANH THUÝ

CHỦ TỊCH HĐTV

  • CÔNG TY TNHH FIVE MINUTES
  • 150/2 Đoàn Văn Bơ, P.9, Q.4 HCM
  • Đang cập nhật
  • Kế toán – kiểm toán – giám định – Tư vấn luật • Kế toán – kiểm toán – giám định – Tư vấn luật

Giới thiệu

Đang cập nhật