HAWEE Leader Forum 2024: Lãnh đạo kiến tạo tương lai


13:00 30/05/2024

ADORA Center, 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung

Kể từ khi ra đời đến nay, HAWEE đã xây dựng thành công một cộng đồng nữ lãnh đạo có uy tín về năng lực và nội lực, trở thành đối tác uy tín của các Doanh nghiệp và Tổ chức hàng đầu trong và ngoài nước.

Đứng trước những tác động mạnh mẽ trên mọi phương diện của nền kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nếu không kịp thời nhận thức và thay đổi mô hình kinh doanh và phương thức lãnh đạo sang hướng dung hợp và bền vững, áp dụng các chỉ dẫn về ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), thì sẽ khó tồn tại và phát triển.

Đây là thách thức và cơ hội để HAWEE nâng tầm sứ mệnh và trở thành đối tác chiến lược của các tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi cam kết tối ưu mọi thế mạnh và nguồn lực đưa chiến lược và giải pháp ESG đến với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tiếp tục kiện toàn năng lực và nội lực nữ lãnh đạo trong mọi chương trình hành động!

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGAY TẠI
HỘI VIÊN:
 
https://forms.gle/KpDwn6Z4NFDCyhpz7 
NGOÀI HỘI: https://quickom.net/event/hawee-leaders-forum-2024-lanh-dao-kien-tao-tuong-lai-1828

  

ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGAY TẠI LINK BÊN DƯỚI
HỘI VIÊNhttps://forms.gle/KpDwn6Z4NFDCyhpz7 
NGOÀI HỘIhttps://quickom.net/event/hawee-leaders-forum-2024-lanh-dao-kien-tao-tuong-lai-1828


 

Thông tin liên hệ
Ms. Mộng Nhi - 097 117 0621