Hội nghị lãnh đạo & đổi mới 2019: Năng lực học hỏi - Quyền lực tối cao của nhà lãnh đạo trong thế giới đột phá


08:00 12/09/2019

Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Q.1

Nội dung

 

Thông tin chi tiết: CLICK