Hơn 100 nữ doanh nhân dự tập huấn về kỹ năng lãnh đạo & phát triển doanh nghiệp

Với sự hỗ trợ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), diễn đàn Tập huấn về kỹ năng lãnh đạo và phát triển doanh nghiệp dành cho nữ lãnh đạo doanh nghiệp do Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Hội nữ Doanh Nhân TP.HCM (HAWEE) phố hợp tổ chức vừa diễn ra tại TP.HCM ngày 10/7/2018.

Hơn 100 nữ chủ doanh nghiệp và đại diện Hội LHPN từ 19 tỉnh thành trong cả nước đã về tham dự diễn đàn.

Diễn đàn nhằm mục đích tư vấn, chia sẻ thông tin về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, kỹ năng điều hành, quản trị tiến tới xây dựng hệ thống mạng lưới chuyên gia tư vấn nữ về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; đồng thời cập nhật thông tin về chính sách, luật pháp liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp do nữ làm chủ và lãnh đạo tại Việt Nam đã có sự phát triển - chiếm 25% trong tổng số khoảng 600.000 doanh nghiệp đang đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Trong các doanh nghiệp Việt Nam, hiện nữ giới chiếm khoảng 30% các vị trí quản lý cấp cao và gần 14% các vị trí trong hội đồng quản trị.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam – Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân TP.HCM (HAWEE), cho biết hiện có hơn 100.000 doanh nghiệp Việt do phụ nữ làm chủ, nhưng chủ yếu thuộc khu vực doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
Theo mục tiêu phát triển, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 1 triệu doanh nghiệp, trong đó có 350.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Như vậy, trong 3 năm tới, số lượng doanh nghiệp nữ sẽ phải tăng gấp hơn 3 lần, cao hơn so với tốc độ tăng doanh nghiệp chung của cả nước.

Và, doanh nghiệp do nữ làm chủ có điểm mạnh về sự bền bỉ trước khó khăn, thường quan tâm đến các chính sách cho người lao động, đóng góp cho xã hội do đặc thù tính giới của nữ lãnh đạo. Tuy nhiên, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ còn nhiều khó khăn, thách thức như quy mô nhỏ, sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp; trình độ năng lực quản trị doanh nghiệp và tiếp cận thông tin, công nghệ còn hạn chế. Nữ doanh nhân lại phải cùng một lúc gánh trách nhiệm kép, trong khi định kiến xã hội về vai trò của phụ nữ trong kinh doanh vẫn tồn tại.

Ông Stephen Belinguette, Trưởng đại diện văn phòng USAID tại TP.HCM cũng cho rằng cộng đồng doanh nhân nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm qua.