HAWEE chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam