Chương trình Học bổng IDEAS của Chính phủ Ireland - The Irish Aid IDEAS Scholarship Programme

Chương trình Học bổng IDEAS của Chính phủ Ireland dành cho Việt Nam thuộc chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland – Việt Nam (IDEAS) bắt đầu nhận hồ sơ cho niên học 2019-2020. Năm nay sẽ có tối đa 30 học bổng toàn phần dành cho các ứng viên Việt Nam, bậc học thạc sĩ tại các Trường Đại học và Học viện Công nghệ của Ireland, cho các ngành học sau:

1. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học Môi trường

2. Khoa học thực phẩm

3. Dược phẩm và Sinh học

4. Các ngành kỹ thuật và công nghệ bền vững

5. Công nghệ thông tin và Truyền thông

6. Quản trị và các ngành kinh doanh

7. Kinh tế, Tài chính và Kế toán

8. Du lịch và Quản lý Khách sạn, Truyền thông, Quan hệ công chúng

 Học bổng bao gồm: phí visa, vé máy bay khứ hồi, học phí, bảo hiểm y tế, tiền ăn ở, trợ cấp ổn định cuộc sống, tiền sách vở. Học bổng chỉ dành cho cá nhân với thời gian học toàn thời gian kéo dài 12 tháng.

 Hạn nộp hồ sơ là 12.00 ngày thứ Sáu 11/01/2019 (tính theo dấu bưu điện).

 

Mẫu đơn + Danh mục các khóa học: Click

 

Xem thêm thông tin về Giáo dục Ireland: Education in Ireland Vietnam

Theo dõi trang Irish Embassy in Vietnam  để có thêm thông tin chi tiết trong thời gian tới.

Image result for Irish Scholarship Awards IDEAS (for 2018-2019 Entry)