CƠ HỘI NHÂN ĐẦU TƯ 25000 - 75000AUD - CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP (BPP) CỦA CHÍNH PHỦ ÚC BẮT ĐẦU NHẬN HỒ SƠ

Chương trình Đối tác Doanh nghiệp (BPP) là một trong những nỗ lực của Chính phủ Úc nhằm thu hút khu vực tư nhân tham gia giải quyết các thách thức về môi trương ở châu Á, châu Phi và khu vực Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp tham gia BPP sẽ tạo nên giá trị chung qua thông qua việc hỗ trợ xây dựng chính sách và các hoạt động thực tiễn, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, đồng thời cải thiện các điều kiện xã hội và môi trường tại khu vực hoạt động của doanh nghiệp.

Đặc biệt, chương trình năm nay chú trọng các ý tưởng & dự án có tác động "phục hồi xanh" tại Việt Nam. 
Phục hồi xanh sau COVID-19 được nhắc đến như phương thức hồi sinh nền kinh tế thuận khoa học, giải quyết được các thách thức về y tế, biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học; đồng thời tăng sức chống chịu của nền kinh tế đối với những khủng hoảng khác có thể xảy ra trong tương lai.
 
Đối với mỗi sáng kiến, Chính phủ Úc sẽ hợp tác đầu tư từ 250.000 AUD đến 750.000 AUD. 
Bạn có thể tìm thêm thông tin về Nền tảng đối tác kinh doanh Đối tác phục hồi xanh tại Việt Nam và NỘP HỒ SƠ THAM DỰ tại đây   enlightened Đơn đăng ký sẽ đóng vào ngày 08 tháng 02 năm 2021. 
 
Innovation Area
 
 

 

Buổi thông tin trực tuyến cho các ứng viên tiềm năng tại Việt Nam sẽ được tổ chức vào 13/1/2021 (miễn phí) mail Ban tổ chức khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tại đây (Link Event Brite)