Diễn đàn "Doanh nghiệp ASEAN +3 thích ứng CMCN 4.0 trong cạnh tranh sáng tạo phát triển bền vững thịnh vượng"

  Hưởng ứng năm Quốc gia ASEAN 2020, Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN tổ chức Diễn đàn "Doanh nghiệp ASEAN +3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) thích ứng CMCN 4.0 trong cạnh tranh sáng tạo phát triển bền vững thịnh vượng". Nhằm quảng bá hình ảnh con người Việt Nam giàu truyền thống nhân văn, mến khách, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của các doanh nghiệp Việt Nam được giao lưu, gặp gỡ với các đối tác trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN nói chung và ASEAN +3 nói riêng, được giao lưu kết nối kinh doanh để chia sẻ kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

  Sự kiện này là cơ hội và là điều kiện tốt để truyền thông sâu rộng tới cộng đồng doanh nghiệp cung cấp thêm thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp thể hiện được tính chủ động, tự cường thích ứng trong hội nhập của doanh nghiệp và sự nhiệt thành hưởng ứng các sự kiện lớn của đất nước mang lại lợi ích nhiều mặt "đời sống" xã hội của cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

  Chương trình được dự kiến tổ chức vào thứ 7 ngày 29 tháng 08 năm 2020 với 3 hoạt động chính:

  1/ Diễn đàn "Doanh nghiệp ASEAN +3 thích ứng CMCN 4.0 trong cạnh tranh sáng tạo phát triển bền vững thịnh vượng";

  2/ Doanh nghiệp doanh nhân tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

  3/ Biểu dương Doanh nhân doanh nghiệp trong khối ASEAN +3 có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế trong khu vực và trên toàn cầu.

THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC
Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN +3

Địa chỉ: P.906 Tòa CT2, Chung cư 789, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Phụ trách: Nguyễn Gia An - 0912 852 114 - giaan1982@gmail.com