Giải thưởng môi trường TP.HCM năm 2018

Giải thưởng môi trường nhằm ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tập thể và cộng đồng có đóng góp tích cực trong bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Lĩnh vực xét tặng
- Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;

- Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào bảo vệ môi trường;

- Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường;

- Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học;

- Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu

Đối tượng

Giải thưởng áp dụng đối với các tập thể, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.HCM

- Cá nhân: Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài có năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian bị tạm giam hoặc thi hành án theo quy định của Pháp luật đang sinh sống ở TP.HCM.

- Tập thể: Gồm cơ quan hành chính nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong nước và các tổ chức của nước ngoài có tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp trên địa bàn TP.HCM.

  Tâp thể được chia thành 2 nhóm đối tượng:
  + Nhóm 1: các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ;

  + Nhóm 2: các cơ quan, đơn vị, tổ chức còn lại (sở - ngành, đoàn thể, tổ chức, viện, trường học, văn phòng...).

- Cộng đồng: gồm nhóm dân cư sinh sống trên địa bàn TP.HCM (khu dân cư, khu phố, tổ dân phố, nhóm tình nguyện viên, CLB, tổ tự quản, tổ dân phố...).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/08/2018

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ
Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường
227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1

Thông tin liên hệ
ĐT: 028 38 279 669 (13-15)
DĐ: 0914 643 131 (chị Mai) - 091 881 8881 (chị Liên)
Email: giaithuongmoitruongtphcm@gmail.com