Hội nghị kinh doanh và đầu tư Sri Lanka 2018

Cơ hội hướng đến đa dạng hóa các nhà đầu tư thuộc tổ chức, tập đoàn và cá nhân cũng như các doanh nghiệp với những hướng dẫn bao quát cho các quyết định đầu tư

Cơ hội giao thương kết nối và giới thiệu với nhau các đối tác kinh doanh tiềm năng
 

Thời gian: 19-21/6/2018

Địa điểm: Cinnamon Grand, Colombo, Sri Lanka

Chi phí: Tự túc

 

Thông tin đăng ký gửi về

Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam
Cô Srimali Jayarathna, Thư ký thứ nhất (về Thương mại)
Email: srimali.jayarathna@mfa.gov.lk
Tel: 024 37341894 – 6