Gói thầu cung cấp dược phẩm cho Sri Lanka

Ủy ban đấu thầu hợp tác dược phẩm nhà nước của Xri Lan-ca mời đấu thầu gói cung cấp dược phẩm gồm:

Bid Number Closing Date & Time Item  Description Date of issue of Bidding Documents from Non-refundable Bid Fee
DHS/P/WW/352/19 12.06.2018 at 9.00 a.m 142,000 Vials of Fucidic Acid Eye Drop 1% (S.R.) 03.05.2018 Rs. 12,500/=
+ Taxes
DHS/P/WW/383/19 14.06.2018 at 9.00 a.m 2,400 Bottles of Carbamazepine Syrup 100mg/5ml, 100ml bottle 04.05.2018 Rs. 3,000/=
+ Taxes
DHS/P/WW/384/19 14.06.2018 at 9.00 a.m 2,750,000 Tablets of Clobazam Tablet 10mg 04.05.2018 Rs. 3,000/= 
+ Taxes


Thời hạn gửi hồ sơ đấu thầu: 15:30, 10/01/2019


Thông tin vui lòng gửi về:
ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA DÂN CHỦ XRI LAN-CA TẠI VIỆT NAM
Số 55B, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (8424) 37341894-6
E-mail: slembvn@fpt.vn