Gói thầu cung cấp khí hóa lỏng cho Sri Lanka

Litro Gas Lanka Limited kêu gọi đấu thầu quốc tế cho gói 350,000 (+/- 10%) tấn mét khí hóa lỏng (Liquefied Petroleum Gas - LPG)

Hạn chót tham gia đấu thầu: 15:30, 13/06/2018

Thông tin vui lòng gửi về:
ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA DÂN CHỦ XRI LAN-CA TẠI VIỆT NAM
Số 55B, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (8424) 37341894-6
E-mail: slembvn@fpt.vn