Tìm nhà cung cấp dược phẩm cho Sri Lanka

Gói thầu cung cấp sản phẩm dược cho phòng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Sri Lanka

Gói thầu: Peritoneal Dialysis Solution 1.5% 2 Liter Bag with Intergrated Asymmetric Y Set
Số lượng: 200.000
Bid bond value: 17.656 USD
Ngày gửi tài liệu đấu thầu: 16/07/2018
Hạn chót nhận hồ sơ: 11g 29/08/2018