Dự án trồng sả hứa hẹn giúp chị em thoát nghèo

Tháng 1/ 2018, HAWEE triển khai Chương trình Trợ vốn cho 20 chị Phụ nữ Vượt khó – Khởi nghiệp tại xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang với số vốn 100.000.000 đồng để trồng cây sả.

Đến nay có 17/20 hộ đã thu hoạch năng suất khoảng 1.3-1.5 tấn/1000m2, còn 3 hộ đang chuẩn bị thu hoạch. Giá sả từ 4.000 đến 4.500 đồng/ký,  trừ chi phí các hộ thu lãi khoảng 2.200.000 đồng đến 2.500.000 đồng/1000m2.

Với nguồn vốn được hỗ trợ từ dự án các chị đầu tư mua phân thuốc, vật tư chăm sóc cây sả, không phải vay mượn tiền trả lãi hay mua trả lãi cho chủ vật tư, tạo điều kiện tăng lợi nhuận cho các hộ tham gia dự án. Số tiền thu được từ vụ sả đầu, đa số người trồng sả có lời, giúp trang trải chi phí, trả các khoản nợ đầu tư từ đầu vụ, có hộ trả hết các khoản nợ cũ, có hộ đầu tư thêm chăn nuôi như: nuôi gà, nuôi dê để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã thu hoạch sả hiện nay đang trồng lại vụ mới  khoảng từ 20-30 ngày, với vụ sả mới này nhờ được chuyển giao khao học kỹ thuật ngay từ đầu vụ sẽ giúp các hộ dân canh tác tốt hơn, đạt năng suất cao hơn.