Hiệu quả sử dụng vốn vay từ dự án trồng sả rất tích cực

Hỗ trợ nông dân vay vốn đầu tư phát triển kinh tế và làm giàu được Ban Cộng đồng HAWEE xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tháng 1/ 2018, HAWEE triển khai Chương trình Trợ vốn cho 20 chị Phụ nữ Vượt khó – Khởi nghiệp tại xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang với số vốn 100.000.000 đồng để trồng cây sả. Đến nay, sau 6-7 tháng canh tác đã có 20/20 hộ đã thu hoạch năng suất khoảng 0.7-1.2 tấn/1000m2. Giá sả hiện nay tương đối ổn định, có giá từ 3.000 đến 4.000 đồng/ký,  trừ chi phí các hộ thu lãi khoảng 700.000 đồng đến 1.900.000 đồng/1000m2,  tương đương các hộ dân không tham gia dự án.

Chị em rất phấn khởi khi nhận được sự hỗ trợ vốn từ Quỹ hội Nữ doanh nhân TPHCM, giúp cho chị em có thêm nguồn vốn đầu tư trồng sả, trang trải chi phí, trả các khoản nợ từ đầu vụ. Số tiền thu được từ vụ sả đầu, đa số người trồng sả có lời, có hộ trả hết các khoản nợ cũ, có hộ đầu tư thêm chăn nuôi như: nuôi gà, nuôi dê để phát triển kinh tế gia đình. Hiện các hộ đang trồng lại vụ mới  khoảng từ 40-50 ngày, với vụ sả mới này nhờ được chuyển giao khao học kỹ thuật ngay từ đầu vụ sẽ giúp các hộ dân canh tác tốt hơn, đạt năng suất cao hơn.

Sau khi thu hồi vốn đợt 1,HAWEE tiếp tục hỗ trợ cho các chị em khác có nhu cầu được mượn vốn để canh tác phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Dự án kéo dài 15 tháng.