Tổ chức tham quan và nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị con người tại công ty CP S furniture


07:45 25/07/2018

Lô J13, Đường N3, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, Xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Đăng ký ngay