LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CLB "HAWEE MENTORING" 22.08.2020

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ HAWEE MENTORING

 

GIỚI THIỆU VỀ CÂU LẠC BỘ HAWEE MENTORING (THUỘC HAWEE - HỘI NỮ DOANH NHÂN TP.HCM)

Tầm nhìn: trở thành tổ chức mentoring uy tín trong cộng đồng doanh nhân nữ Việt Nam.

Sứ mạng: kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển nội lực của bản thân & doanh nghiệp của thế hệ nữ lãnh đạo trẻ .

Giá trị cốt lõi của HAWEE MentoringThấu hiểu - Khơi gợi - Đồng hành - Phát triển. 

 

Câu lạc bộ HAWEE Mentoring ra đời nhằm dìu dắt thế hệ nữ lãnh đạo trẻ TP HCM trong khuôn khổ là Hội Viên HAWEE, các hiệp hội là thành viên, đối tác của HAWEE, nữ cán bộ quản lý của các Doanh nghiệp trong cộng đồng HAWEE.

Ban chủ nhiệm bao gồm các thành viên có tâm huyết, có kinh nghiệm và hiểu biết về hội viên, nhằm tạo ra môi trường giúp các hội viên gắn kết, thực hiện các hoạt động tạo sự thay đổi trong phát triển bản thân và phát triển doanh nghiệp.

Thực hiện đúng và lan toả giá trị Lắng nghe – Chia sẻ - Tích cực – Vui tươi theo phương châm của HAWEE (Hội Nữ Doanh nhân Tp.HCM).

Ban chủ nhiệm bao gồm các thành viên có tâm huyết, có kinh nghiệm và hiểu biết về hội viên, nhằm tạo ra môi trường giúp các hội viên gắn kết, thực hiện các hoạt động tạo sự thay đổi trong phát triển bản thân và phát triển doanh nghiệp.

Thực hiện đúng và lan toả giá trị Lắng nghe – Chia sẻ - Tích cực – Vui tươi theo phương châm của HAWEE.

Tầm nhìn: trở thành tổ chức mentoring uy tín trong cộng đồng doanh nhân nữ Việt Nam.

Sứ mạng: kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển nội lực của bản thân & doanh nghiệp của thế hệ nữ lãnh đạo trẻ .

Giá trị cốt lõiLắng nghe – Chia sẻ – Hành động để thay đổi.

Câu lạc bộ HAWEE Mentoring ra đời nhằm dìu dắt thế hệ nữ lãnh đạo trẻ TP HCM trong khuôn khổ là Hội Viên HAWEE, các hiệp hội là thành viên, đối tác của HAWEE, nhân viên của các Doanh nghiệp trong cộng đồng HAWEE.

Ban chủ nhiệm bao gồm các thành viên có tâm huyết, có kinh nghiệm và hiểu biết về hội viên, nhằm tạo ra môi trường giúp các hội viên gắn kết, thực hiện các hoạt động tạo sự thay đổi trong phát triển bản thân và phát triển doanh nghiệp.

Thực hiện đúng và lan toả giá trị Lắng nghe – Chia sẻ - Tích cực – Vui tươi theo phương châm của HAWEE.

Buổi lễ đã diễn ra trong khuôn khổ "Ngày Chung Đôi" 22.08.2020 - sự kiện mini ra mắt 29 cặp đôi Mentors & Mentees của chương trình năm nay. Vì lý do dịch CoViD-19, BTC hạn chế số lượng tham dự & tổ chức cả 2 hình thức online & offline.

Theo dõi cập nhật về chương trình HAWEE Mentoring tại đây 

HAWEE Fanpage: https://www.facebook.com/HAWEEmentoringProgram/