Giá trị tháng 4: GIẢN DỊ - tuần thứ hai

“Sự vĩ đại biểu lộ qua tính giản dị.”

  Suy ngẫm: Một cuộc sống giản dị giúp ta tránh bớt những thứ không quan trọng. Điều đó không có nghĩa là ta phải từ bỏ những thứ mình đang có để sống một đời khổ hạnh, mà là ta biết buông bỏ sự gắn kết của mình với những thứ đó.

  Áp dụng: Một lối sống giản dị sẽ khơi gợi cảm hứng cho những người xung quanh. Tôi cần nhắc nhở mình rằng cho dù tôi không cần phải từ bỏ bất cứ thứ gì nhưng tôi cũng không để mình bị lệ thuộc vào chúng. Điều đó khiến tôi trở nên nhẹ nhàng và tự do. Tính giản dị giúp tôi sống một cách nhẹ nhàng và cũng khiến mọi người xung quanh tôi cảm thấy thoải mái và như được chữa lành.

  Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân 

  Tôi chấp nhận khoảnh khắc hiện tại – những gì cuộc sống đem đến cho tôi ngay ở đây, vào lúc này ở mức độ nào? Tôi chấp nhận hoàn cảnh sống của mình một cách nhẹ nhàng hay là tôi vật lộn với nó? Tôi có tìm cách thâu gom của cải, kiến thức, con người, các mối quen biết hay không? Tôi có tin là tôi có đủ những thứ mình cần hay không? Tôi xem trọng tính giản dị hay tôi tìm kiếm sự phức tạp? Tôi có thường bị dính mắc vào những điều mình “phải” làm hoặc tự phán xét bản thân hay không?