Giá trị tháng 6: ĐOÀN KẾT - tuần thứ ba

  Một tập thể sẽ không đạt được được sự đoàn kết cho đến khi có sự hoà hợp bên trong của mỗi cá nhân, cũng như giữa các cá nhân trong tổ chức. Cũng giống như người nhạc sỹ cần luyện tập với cây đàn của mình trước khi tham gia dàn giao hưởng, mỗi cá nhân cần có sự tĩnh lặng cần thiết để kết nối với tiềm năng đặc biệt của mình trước khi tham gia vào một tập thể. Điều này chỉ hiệu quả khi mỗi cá nhân có sự trong sáng, thanh khiết trong ý định và động cơ. Khi nhìn vào nội tâm, ta có được sự hài hoà trong suy nghĩ, lời nói và hành động, và biết điều chỉnh để thích nghi khi cần thiết. Sự hoà hợp, thống nhất ở bên trong như vậy giúp ta luôn ở trong trạng thái “đầy cảm hứng”.

“Hướng vào nội tâm giúp tôi chạm đến cội nguồn thanh khiết hoàn hảo bên trong.”

  Suy ngẫm: Hướng vào nội tâm nghĩa là dành thời gian trong tĩnh lặng, để ta đi vào nội tâm, chạm đến cái tôi thanh khiết, nguyên gốc, hoàn hảo, và nhận ra chân lý nằm bên trong. Càng hiểu về mình, ta càng có thể đối mặt một cách tích cực với thế giới và các tình huống phát sinh.

  Áp dụng: Tôi cần dành thời gian nhìn sâu vào bên trong để thấy được giá trị nội tâm của mình. Phát triển thói quen này giúp tôi vượt qua mọi tình huống cho dù khó khăn nhất. Nó giúp tôi giữ được lòng tự trọng và luôn ổn định, hạnh phúc trong mọi tình huống mà tôi phải đối mặt.

  Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân

  Tôi có cảm thấy mình trọn vẹn, kết nối với cuộc sống xung quanh, với mọi cơ hội và khả năng hay là tôi cảm thấy tách rời và lạc lõng? Con tim, tâm trí và hành động của tôi  hài hoà với nhau ở mức nào? Tôi có cảm thấy mình là một phần của một cộng đồng lớn hơn, hay là tôi tách mình ra riêng theo 1 cách nào đó?