Giá trị tháng 6: ĐOÀN KẾT - tuần thứ hai

  Đoàn kết được tạo nên khi mọi người có một tầm nhìn chung, cùng hân hoan với một niềm hy vọng, và có chung một mục đích vị tha, đem đến điều tốt đẹp cho xã hội. Đoàn kết nuôi dưỡng trong ta sức mạnh và lòng can đảm để biến điều không thể trở thành có thể. Cùng với quyết tâm và sự cam kết, đoàn kết khiến mọi nhiệm vụ nặng nề nhất cũng trở nên dễ dàng.

  Điều vĩ đại nhất của đoàn kết là mọi người đều được tôn trọng. Đoàn kết đem đến trải nghiệm về tinh thần hợp tác, làm gia tăng lòng say mê và nhiệt tình đối với nhiệm vụ, và khiến cho bầu không khí trở nên tràn đầy năng lượng và hỗ trợ.


“Người tràn đầy nhiệt huyết sẽ khích lệ những người khác.”

  Suy ngẫm: Khi có vấn đề phát sinh, ta thấy mình thường bị trì kéo bởi những suy nghĩ tiêu cực. Sự nặng nề trong tâm trí ngăn ta tiến lên một cách nhiệt tình, khiến ta khó mà khích lệ được người khác.

  Áp dụng: Khi giáp mặt với một tình huống khó khăn, tôi cần nỗ lực một cách đặc biệt để mình được tự do và nhẹ nhàng. Càng nhiệt tình bao nhiêu thì tôi càng đạt được tiến bộ nhiều bấy nhiêu. Thái độ của tôi còn khích lệ cả những người khác nữa.

  Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân

  Tôi có cảm thấy mình trọn vẹn, kết nối với cuộc sống xung quanh, với mọi cơ hội và khả năng hay là tôi cảm thấy tách rời và lạc lõng? Con tim, tâm trí và hành động của tôi  hài hoà với nhau ở mức nào? Tôi có cảm thấy mình là một phần của một cộng đồng lớn hơn, hay là tôi tách mình ra riêng theo 1 cách nào đó?