Giá trị tháng 8: TỰ DO - tuần thứ tư

“Tự do thoát khỏi mọi tính tiêu cực mới là tự do thật sự”

Suy ngẫm: Tất cả chúng ta đều thích tự do và chúng ta trông đợi người khác phải cho ta cơ hội được thể hiện mình như chúng ta muốn. Nhưng đôi khi loại tự do này bị lạm dụng và chúng ta không thể làm điều đúng đắn. Những hành động dựa trên tự do sai lạc như vậy gây tổn hại cho người khác.

Áp dụng: Tự do chân chính là hoàn toàn thoát khỏi mọi tiêu cực. Khi tôi giải phóng bản thân khỏi những tác động tiêu cực tôi sẽ có thể nhận trách nhiệm về những hành động của mình. Khi đó tôi tự động có tự do để làm điều tôi muốn bởi vì tôi sẽ chỉ sử dụng sự tự do của mình để làm những gì đem lại lợi ích cho mọi người.

Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân 
Tôi có cảm thấy tự do được là chính mình…biết rằng tôi tồn tại và tôi có giá trị? Tôi có thường cảm thấy mình được tự do thoát khỏi những tiếng ồn ào của tâm trí, khỏi việc tự phán xét và chỉ trích, khỏi những rối rắm phức tạp hay lầm lẫn ở mức độ nào? Tôi có cảm thấy mình bị dính mắc vào các mối quan hệ, vào công việc, hay tôi biết là mình có quyền tự do lựa chọn khác đi?