Giá trị tháng 9: HẠNH PHÚC - tuần thứ ba

“Nhận biết tầm quan trọng của những tình huống thách thức là biết duy trì hạnh phúc liên tục.”

Suy ngẫm: Khi có tình huống khó khăn xuất hiện, ta thường hay đánh mất đi trạng thái hạnh phúc nội tâm. Khi không còn nguồn sức mạnh để đối mặt với những tình huống mà ta gặp phải, ta bắt đầu nghĩ rằng mình thật yếu ớt. Tâm trạng, suy nghĩ, lời nói và hành động của ta trở nên tiêu cực, và chúng ta lại đổ thừa cho sự tiêu cực của tình huống.

Áp dụng: Tôi cần nhận ra rằng tôi có thể giữ vững hạnh phúc nội tâm của mình, cho dù tình huống tôi gặp phải có như thế nào. Những tình huống khó khăn xuất hiện để giúp tôi trở nên mạnh mẽ và vững chãi hơn. Tôi cần biết nỗ lực để nhận ra và trải nghiệm sức mạnh từ bên trong, để tình huống không còn làm thay đổi tâm trạng của tôi cho dù chỉ là tạm thời. Khi đó tôi sẽ không ngừng sống trong hạnh phúc, cho dù tình huống như thế nào đi nữa.

Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân 
Tôi hài lòng ở mức độ nào – về mặt tổng thể, sức khoẻ, sự hoà hợp, sự kết nối với người khác? Tôi vui vẻ thực hiện nhiệm vụ của mình ở mức độ nào? Hạnh phúc có phải là cách sống và trạng thái nội tâm của tôi, hay là một trạng thái cứng nhắc - chỉ có niềm vui trong khoảnh khắc rồi lại dễ dàng bị đánh mất đi?