Giá trị tháng 10: TRUNG THỰC - tuần thứ tư

Để phát triển bản thân, mỗi người cần có sự trong sáng trong nỗ lực và trung thực từ trái tim. Trong sáng có nghĩa là biết tìm tòi để sửa đổi những suy nghĩ và hành động làm cho cái “ta” bị dấy bẩn và gây nên mối nghi ngờ nơi những người khác. Cần  trung thực ở cả con tim lẫn cái đầu; nếu không ta sẽ chỉ tự lừa phỉnh mình hay có khuynh hướng dối gạt người khác bằng những vấn đề rối rắm, những lời biện hộ, giải thích dài dòng văn tự. Khi tấm gương nội tâm trong sạch, có thể nhìn thấy rõ những cảm xúc, bản tính, động cơ và mục tiêu của một người và sự can đảm của Trung thực khiến người đó trở nên đáng tin cậy.

 

Trở nên đáng tin cậy và biết tin cậy người khác tạo nên nền tảng và chất kết dính cần thiết cho các mối quan hệ trong sáng. Cũng cần có sự chia sẻ trung thực với nhau về những cảm xúc và động cơ của mỗi người. Khi có sự trung thực và trong sáng thì cũng sẽ có sự gần gũi gắn bó. Nếu không có những nguyên tắc đó thì cá nhân hay xã hội đều không thể vận hành.


“Sức mạnh của Trung thực cho phép ta học hỏi từ những sai lầm mình đã mắc phải.”

Suy ngẫm: Sức mạnh của Trung thực ở bên trong sẽ hỗ trợ ta học hỏi từ mọi tình huống. Khi gặp trở ngại ta có khả năng suy ngẫm để học hỏi từ sai lầm thay vì xin lỗi hay biện minh với người khác và cho chính mình. Bào chữa, biện minh là trốn tránh sự thật và cản trở ta học hỏi và tiến bộ.

Áp dụng: Khi nghĩ về điều đã diễn ra không ổn thoả trong ngày hôm nay, tôi cần tự hỏi về vai trò của mình trong tình huống đó.  Khi hiểu ra điều này, tôi sẽ biết cách để sửa đổi lỗi lầm trong tương lai.

Suy ngẫm sâu về Giá trị - Câu hỏi dành cho Bản thân

Tôi có tìm cách thoái thác, tránh không nói thật lòng mình hay không? Tôi có trông đợi người khác phải trung thực với mình trong khi chính tôi lại không thành thật với họ? Liệu tôi có sẵn lòng nói thật cho dù hậu quả có thể ảnh hưởng không tốt đến bản thân? Tôi có thành thật với chính mình, với các mối quan hệ của mình và với môi trường xung quanh tôi hay không? Tôi có sẵn sàng chấp nhận rằng mình có thể sai? Tôi có che đậy bản thân hay sống một cách cởi mở, minh bạch về tất cả những điều tôi làm và những gì tôi có hay không?