Kết quả bắt cặp HAWEE Mentoring 2020 - 2021

mailKẾT QUẢ BẮT CẶP MENTORS & MENTEES 2020 - 2021

STT - Tên Mentors & Mentees

1 Cao Thị Ngọc Dung & Huỳnh Thanh Bình Minh
2 Lê Thị Thanh Lâm & Hoàng Bảo Trâm
3 Lê Thị Thanh Lâm & Mai Thuý Dương
4 Nguyễn Thị Bích Hà & Trịnh Thị Huyền Trang
5 Phạm Thị Mỹ Lệ & Ngô Thu Thảo
6 Tiêu Yến Trinh & Đỗ Phan Hoàng Sương
7 Lê Bạch Hoa & Võ Thị Tường Oanh
8 Châu Hồng Anh & Nguyễn Thị Ngọc Hiền
9 Trịnh Thùy Anh & Nguyễn Thị Nghĩa
10 Nhan Húc Quân & Lê Hồng Bảo Trâm
11 Trần Trâm Anh & Nguyễn Thu Hà (Ruby)
12 Thi Anh Đào & TRẦN THỊ PHƯƠNG NHUNG
13 Nguyễn Phụng Trân & Nguyễn Thị Ngọc Hậu
14 Bùi Thị Duyên Châu & Quách Kim Loan
15 Phan Thị Mỹ Phượng & Nguyễn Thị Thu Hà
16 Huỳnh Thị Xuân Liên & Võ Thị Thu hằng
17 Huỳnh Thị Xuân Liên & Nguyễn Phương Như
18 Trần Ngọc Phượng & Nguyễn Thị Hồng Ân
19 Đặng Thị Uyên Linh & Chung Thị Vẹn
20 Vương Ngọc Bích & Nguyễn Đức Thao Thao
21 Nguyễn Thị Thu Trinh & Phan Thị Xuân Mai
22 Nguyễn Thị Hương Thảo & Trương Kim Cương
23 Lương Ngọc Tiên & Huỳnh Phương Uyên

24 Phan Hương Giang & Phạm Thị Thúy Nhi
25 Phạm Thị Mỹ Hạnh & Nguyễn Ngọc Thiên Hương
26 Trần Diệu Hồng & Phạm Ngọc Bảo Duy
27 Lê Ngọc Ánh & Ngô Quốc Kim Châu
28 Nguyễn Thị Hồng Vân & Lê Trần Cẩm Thu
29 Bùi Thị Duyên Châu & Lê Anh Liên

 

STT 23. Mentor Lương Ngọc Tiên & Mentee Huỳnh Phương Uyên