About HAWEE's Mentoring Program

CÂU LẠC BỘ HAWEE MENTORING 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH MENTORING

 

Định nghĩa về mentoring

Mentoring được xem là mô hình đào tạo hiện đại hiệu quả trong việc phát triển năng lực cá nhân. Sử dụng hình thức kèm cặp là chủ yếu (thường là 1 – 1), ở đây có 2 vai trò trong một mối quan hệ, đó là người hướng dẫn và người được hướng dẫn. 

Mentoring được xem như một sự chia sẻ giữa một người có kinh nghiệm (mentor) cố vấn, hỗ trợ cho một người ít kinh nghiệm (mentee) trong việc thay đổi cá nhân, hỗ trợ phát triển tổ chức và một số hoạt động có liên quan khác.

Cố vấn tìm cách dung hòa công việc và cá nhân để mentee hoàn thiện bản thân. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc tạo động lực cho mentee về cách nhìn, thế giới quan, ý thức về bản thân, đạo đức và giá trị…

 

Vai trò cố vấn (mentor)

Cố vấn được lựa chọn trên cơ sở về sự sẵn lòng, sự trải nghiệm, năng lực và khả năng tiếp cận. Cố vấn có kĩ năng giao tiếp tốt, được coi là một người quản lý hoặc nhà điều hành thành công,  sẵn sàng chịu trách nhiệm như một người hướng dẫn. Cố vấn cần có kĩ năng huấn luyện và biết cách phản hồi.

 

Vai trò học viên (mentee)

Mentee là những người được đánh giá là có tiềm năng để thành công trong việc thực hiện ở những cấp cao hơn, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho sự phát triển của bản thân và hiểu rằng khả năng tiếp thu để phản hồi và huấn luyện là điều bắt buộc.

 

 

GIỚI THIỆU VỀ CÂU LẠC BỘ HAWEE MENTORING

Tầm nhìn: trở thành tổ chức mentoring uy tín trong cộng đồng doanh nhân nữ Việt Nam.

 

 

Sứ mạng: kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển nội lực của bản thân & doanh nghiệp của thế hệ nữ lãnh đạo trẻ .

 

 

Giá trị cốt lõiLắng nghe – Chia sẻ – Hành động để thay đổi.

 

Câu lạc bộ HAWEE Mentoring ra đời nhằm dìu dắt thế hệ nữ lãnh đạo trẻ TP HCM trong khuôn khổ là Hội Viên HAWEE, các hiệp hội là thành viên, đối tác của HAWEE, nhân viên của các Doanh nghiệp trong cộng đồng HAWEE.

 

 

Ban chủ nhiệm bao gồm các thành viên có tâm huyết, có kinh nghiệm và hiểu biết về hội viên, nhằm tạo ra môi trường giúp các hội viên gắn kết, thực hiện các hoạt động tạo sự thay đổi trong phát triển bản thân và phát triển doanh nghiệp.

 

Thực hiện đúng và lan toả giá trị Lắng nghe – Chia sẻ - Tích cực – Vui tươi theo phương châm của HAWEE.

 

enlightenedMục tiêu

 • Khai thác và sử dụng trí tuệ, năng lực của các doanh nhân có kinh nghiệm trao truyền cho thế hệ doanh nhân kế thừa.
 • Cố vấn và đồng hành cùng các doanh nhân trẻ của HAWEE phát huy giá trị nội lực bản thân & phát triển doanh nghiệp.

 

enlightenedĐối tượng tham gia

 • Mentor: các doanh nhân có kinh nghiệm của Hội Nữ doanh nhân HAWEE, có tuổi đời > 40 tuổi
 • Mentee: các doanh nhân trẻ, hội viên mới của HAWEE, nhân viên các doanh nghiệp thuộc HAWEE, tuổi đời < 35 . Cụ thể đối tượng mentee bao gồm:
  • (1) Thành viên mới của HAWEE ( Chương trình Mentoring Hội nhập )
  • (2) Thành viên tham gia HAWEE ít nhất 6 tháng ,  dưới 35 tuổi muốn tham gia chương trình.
  • (3) Cán bộ quản lý các doanh nghiệp thuộc HAWEE và  Nữ sinh viên năm cuối có ý tưởng khởi nghiệp hoặc Nữ sinh viên ưu tú qua vòng tuyển chọn  ( từ các trường đại học có tham gia ký kết thoả thuận hợp tác với HAWEE)
  • (4) Nữ doanh nhân tại các CLB nữ doanh nhân của các quận, huyện Tp HCM là Hội viên tập thể của Hawee.
  • (5) Nữ doanh nhân tại các CLB nữ doanh nhân của các quận, huyện Tp HCM là đối tác của HAWEE
  •  

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HAWEE MENTORING CHÍNH QUY

Mục tiêu: Hỗ trợ Mentee phát triển bản thân, phát triển doanh nghiệp

 • Đối tượng: cả 5 nhóm như đã nêu ở phần trên .
 • Thời gian: 12 tháng
 • Chỉ tiêu : 20- 30 Mentee / kỳ  
 • Phí hành chánh :  03 triệu / kỳ  ( 12 tháng ) đối với Hội viên & Cán bộ quản lý của công ty Hội viên
  • 05 Triệu/kỳ (12 tháng) Đới với các Nữ doanh nhân/cấp quản lý không thuộc Hội viên HAWEE

 

 • Yêu cầu:
 • Có bản cam kết với mentor trong khoảng thời gian của chương trình, bao gồm các thỏa thuận về bảo mật thông tin cá nhân, cam kết cần gửi đến ban điều hành sau buổi gặp đầu tiên. 
 • Có bản kế hoạch phát triển cá nhân từ đầu đến khi kết thúc chương trình, kế hoạch cần gửi đến ban điều hành sau buổi gặp gỡ thứ hai. 
 • Duy trì các buổi gặp gỡ 1 – 1 với mentor theo định kỳ ít nhất 1 tháng/lần
 • Post bài cảm nhận về buổi gặp gỡ lên facebook của nhóm chậm nhất 24 giờ. 
 • Tham gia các buổi đào tạo trong chương trình.

 

 

enlightenedKẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình Mentoring CHÍNH QUY

Thời gian

Hoạt động

Bước 1

Truyền thông và đăng ký tham gia Hội thảo giới thiệu về Hệ sinh thái Mentoring

Bước 2

Hội thảo giới thiệu Chương trình Mentoring:

 • Giới thiệu CT Mentoring
 • Kế hoạch đào tạo
 • Chia sẻ kinh nghiệm giữa các khách mời (Mentor các khoá trước và các tổ chức khác )

Bước 3

Mentee & Mentor đăng ký tham gia, gửi profile giới thiệu về bản thân

Bước 4

Huấn luyện Mentee

Bước 5

Huấn luyện Mentor

Công bố danh sách Mentor

Bước 6

Thực hiện matching Mentor-Mentee:

duyệt hồ sơ Mentee, phân cặp

Bước 7

Công bố danh sách bắt cặp Mentor-Mentee

Bước 8

Bắt đầu hành trình Mentoring 1 năm

Bước 9

Khảo sát ½ hành trình Mentoring

Bước 10

Báo cáo kết quả Mentoring giai đoạn 1

 

Tổng kết chương trình

 

 

BAN CHỦ NHIỆM

Người phụ trách

Chức vụ

Ban cố vấn

Chị Lê Thanh Lâm

Trưởng ban cố vấn

Ban Chủ nhiệm

Chị Trịnh Thuỳ Anh

Chủ nhiệm CLB

Chị Phan Hương Giang

Phó chủ nhiệm

Ban thư ký

 

 

Ms. Trần Bình

Văn phòng hội