Workshop "Thực hành các kỹ năng Coaching cho Mentor"

Chị Nguyễn Thị Xuân Hương - Giám đốc Nhân sự AkzoNobel Việt Nam đã hướng dẫn các chị Hội viên HAWEE hiểu thế nào là Coaching, một trong những mảnh ghép quan trọng trong quản lý & đào tạo nguồn nhân lực.


Coaching nhằm giúp người khác phát triển (mô hình GROW: Goal + Reality + Options + Will)


Một trong những kỹ năng quan trọng trong Coaching là sử
dụng các câu hỏi mở để giúp người khác khám phá câu trả lời cho bản thân họ


Trong buổi hướng dẫn mọi người có cơ hội thực hành nhóm 3 với 3 vai trò: Coach, Coachee và Observer.
Các nhóm thảo luận dựa trên tình huống thực tế để cùng rút ra những bài học mới về kỹ năng Coaching.