HAWEE
TỔ CHỨC UY TÍN HÀNG ĐẦU VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỮ DOANH NHÂN


Kết nối và nâng tầm ảnh hưởng của Nữ doanh nhân đến cộng đồng thông qua sự phát triển tư duy lãnh đạo, hình ảnh và sức mạnh nội tâm.
Cùng nhau xây dựng, kết nối các thành viên, tạo cơ hội cho Hội viên trao nhau sức mạnh để cùng phát triển, cân bằng và tiến bộ.
Tạo dấu ấn với công tác xã hội và các hoạt động cộng đồng mang tính bền vững và hiệu quả, thực hiện các mục tiêu tiến bộ và bình đẳng giới

Tin tức

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ