Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

PHẠM THỊ HUỲNH NHUNG

GIÁM ĐỐC

CTY BẢO HIỂM THIÊN THÀNH PHÁT

Bảo hiểm

ĐINH THỊ THANH THẢO

GIÁM ĐỐC PTKD

CTY CP ĐỊA ỐC HƯNG HƯNG THỊNH

Bảo hiểm