Hội viên HAWEE

Danh sách hội viên

NGUYỄN THU HÀ

Giám đốc chiến lược

Công ty TNHH Sáng Tạo Giá Trị Mới

Phần mềm quản lý – Lập trình website ...

TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CAPELLA - D1

Khách sạn – Dịch vụ ăn uống

LÃ THỊ LAN

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TIẾN LỘC

Địa ốc – Bất động sản, Khách sạn ...

NGUYỄN THỊ HOA LỆ

CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP DU LỊCH HÒA BÌNH

Khách sạn – Dịch vụ ăn uống

HOÀNG LÊ QUYÊN

PHÓ GIÁM ĐỐC

CTY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ HÒA BÌNH

Khách sạn – Dịch vụ ăn uống

NGUYỄN NGỌC THU

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY TNHH TM DV LÀNG NƯỚNG NAM BỘ

Khách sạn – Dịch vụ ăn uống

VÕ THỊ THÚY

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY TNHH MTV TM THÚY NGỌC - NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI ĐÔNG HỒ

Khách sạn – Dịch vụ ăn uống

PHÙNG KIM VY

CHỦ TỊCH HĐQT

CTY CP TM DU LỊCH DỐC ĐÁ - PHÚ HÀI

Khách sạn – Dịch vụ ăn uống, Nông, ...

TRẦN THỊ HOA XIM

Giám Đốc Khối Thương Mại Tập Đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN IMPERIAL

Địa ốc – Bất động sản, Giáo dục ...