Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

NGỤY XUÂN ANH

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY TNHH NIM CONSULTING GROUP

Du lịch – đại lý vé máy bay

VŨ THỊ THÚY HẰNG

QUẢN LÝ TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ

CTY CP DREAM INCUBATOR ViỆT NAM

Du lịch – đại lý vé máy bay

NGUYỄN THỊ HIỆP

MANAGER

CTY TNHH DELOITTE CONSULTING VIỆT NAM

Du lịch – đại lý vé máy bay

LÊ NGUYỆT MINH

MANAGER

CTY TNHH DELOITTE CONSULTING VIỆT NAM

Du lịch – đại lý vé máy bay

TRƯƠNG LÝ HOÀNG PHI

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP (BSSC)

Du lịch – đại lý vé máy bay

LƯƠNG KIM THANH

QUẢN LÝ TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ

CTY CP DREAM INCUBATOR ViỆT NAM

Du lịch – đại lý vé máy bay