Hội viên HAWEE

Danh sách hội viên

NGUYỄN THỊ HIỆP

MANAGER

CTY TNHH DELOITTE CONSULTING VIỆT NAM

Kế toán – Kiểm toán – Giám định

TRẦN THỊ KIM KHÁNH

GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN

CTY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Kế toán – Kiểm toán – Giám định

LÊ NGUYỆT MINH

MANAGER

CTY TNHH DELOITTE CONSULTING VIỆT NAM

Kế toán – Kiểm toán – Giám định

LÊ HUỲNH NGA

CT HDQT KIÊM TGĐ

CTY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤU GIÁ VÀ ĐÀO TẠO SONG PHA

Kế toán – Kiểm toán – Giám định

NGUYỄN TUYẾT NGA

GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

CTY TUV RHEIHNLAND VIETNAM

Kế toán – Kiểm toán – Giám định

LÊ NGUYỄN MAI NGÂN

Phó Giám Đốc

Công ty TNHH Kiểm toán Thủy Chung

Kế toán – Kiểm toán – Giám định

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ

CTY TNHH TVTC & QTKD DELOITTE VN

Kế toán – Kiểm toán – Giám định

TRẦN THỊ THANH TRÚC

GĐ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

CTY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM (PwC)

Kế toán – Kiểm toán – Giám định

TRẦN NGỌC TÚ UYÊN

TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG

CN CTY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Kế toán – Kiểm toán – Giám định