Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

HUỲNH THỊ HUỆ

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP NHÔM – NHỰA KIM HẰNG

Ô tô – xe máy – xe đạp – phụ tùng

LÊ THANH NGUYÊN

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH CƠ PHÁT (COPHACO)

Ô tô – xe máy – xe đạp – phụ tùng

KIỀU NGỌC PHƯƠNG

GIÁM ĐỐC ĐỐI NGỌAI

CTY CP TM CƠ KHÍ TÂN THANH

Ô tô – xe máy – xe đạp – phụ tùng

LÊ THỊ KIM THƯ

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT LIÊN KẾT THIÊN HÒA OW

Ô tô – xe máy – xe đạp – phụ tùng

NGUYỄN THỊ LIỄU TRÂN

PHÓ GIÁM ĐỐC

CTY TNHH SX - TM KỸ THUẬT KIM PHÁT

Ô tô – xe máy – xe đạp – phụ tùng