Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

LÊ THỊ TÚ ANH

CHỦ TỊCH HĐQT

CTY CP NÔNG NGHIỆP GAP

Nông, lâm, thủy hải sản

PHẠM THỊ HỒNG HÀ

GIÁM ĐỐC KHO VẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN FOOD

Nông, lâm, thủy hải sản

HỒ THỊ HƯỜNG

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN FOOD

Nông, lâm, thủy hải sản

LÊ THỊ THANH LÂM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CỔ PHẦN SÀI GÒN FOOD

Nông, lâm, thủy hải sản, Lương thực ...

PHAN THỊ TUYẾT MAI

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY TNHH TMTM VÀ CTY THỦY SẢN TÀI NGUYÊN

Nông, lâm, thủy hải sản, Lương thực ...

NGÔ THỊ HOÀNG MAI

PHÓ GIÁM ĐỐC

CTY CP CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN LIÊN THÀNH

Nông, lâm, thủy hải sản

TRẦN THỊ KIỀU OANH

GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CTY CP SAI GON FOOD

Nông, lâm, thủy hải sản

NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV SALA TÂN THÀNH

Nông, lâm, thủy hải sản

PHAN THỊ MỸ PHƯỢNG

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH MTV ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH GỐC ViỆT

Nông, lâm, thủy hải sản, Du lịch – ...

BÙI THỊ SÁCH

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH SX CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN & TM THANH PHÁT

Nông, lâm, thủy hải sản

DIỆP THỊ THÔI

PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

CTY TNHH TM SÀI GÒN FOOD

Nông, lâm, thủy hải sản

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THUỶ

GĐ PHÒNG R&D

CTY CỔ PHẦN SÀI GÒN FOOD

Nông, lâm, thủy hải sản

NGUYỄN THỊ THU TRINH

TRƯỞNG NGÀNH HÀNG

CTY TNHH TM SÀI GÒN FOOD

Nông, lâm, thủy hải sản

VÕ THỊ ÁNH TUYẾT

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH TM DV XNK TRƯỜNG THUẬN PHÚ

Nông, lâm, thủy hải sản