Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

NGUYỄN THỊ KIM ANH

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH MTV CÔNG NGHỆ TIN HỌC ĐẤT VIỆT

Công nghệ thông tin – Viễn thông

NGUYỄN THỊ HUỆ CHI

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

CTY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG HẢI ĐĂNG

Công nghệ thông tin – Viễn thông

ĐỖ THỊ THANH TÂM

Giám Đốc Điều Hành

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ V-Click

Công nghệ thông tin – Viễn thông

HOÀNG NGỌC VY

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP SX- TM- XNK VIỄN THÔNG A

Công nghệ thông tin – Viễn thông