Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

NGUYỄN THỊ KIM ANH

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH MTV CÔNG NGHỆ TIN HỌC ĐẤT VIỆT

Công nghệ thông tin – Viễn thông

NGUYỄN THỊ HUỆ CHI

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

CTY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG HẢI ĐĂNG

Công nghệ thông tin – Viễn thông

NGUYÊN LIÊN KHẢ

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG

Công nghệ thông tin – Viễn thông

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG MAI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP TIN HỌC LẠC VIỆT

Công nghệ thông tin – Viễn thông

ĐỖ THỊ THANH TÂM

Giám Đốc Điều Hành

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ V-Click

Công nghệ thông tin – Viễn thông

LÊ THỊ ANH THOA

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH TM DV SX LÊ PHÁT

Công nghệ thông tin – Viễn thông

HOÀNG NGỌC VY

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP SX- TM- XNK VIỄN THÔNG A

Công nghệ thông tin – Viễn thông