Hội viên HAWEE

Danh sách hội viên

NGUYỄN THỊ KIM ANH

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH MTV CÔNG NGHỆ TIN HỌC ĐẤT VIỆT

Công nghệ thông tin – Viễn thông

NGUYỄN THỊ HUỆ CHI

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

CTY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG HẢI ĐĂNG

Công nghệ thông tin – Viễn thông

TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh

Công nghệ thông tin – Viễn thông

ĐỖ THỊ THANH TÂM

Giám Đốc Điều Hành

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ V-Click

Công nghệ thông tin – Viễn thông

HOÀNG NGỌC VY

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP SX- TM- XNK VIỄN THÔNG A

Công nghệ thông tin – Viễn thông