Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

NGUYỄN NỮ SONG HÀ

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TMDV CHÂU HƯNG PHÁT

Lương thực – thực phẩm – đồ uống

NGUYỄN THỊ HẠNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP TẬP ĐOÀN KI ĐÔ

Lương thực – thực phẩm – đồ uống

LÊ THỊ THANH LÂM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CỔ PHẦN SÀI GÒN FOOD

Nông, lâm, thủy hải sản, Lương thực ...

HUỲNH THỊ XUÂN LIÊN

Tổng Giám Đốc Nhượng Quyền Thương Mại ngành nước giải khát

Pepsico Việt Nam

Lương thực – thực phẩm – đồ uống

NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CTY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP (VOCARIMEX)

Lương thực – thực phẩm – đồ uống

ĐẶNG KIỀU LINH

TRƯỞNG PHÒNG

CTY TNHH MTV RAU QUẢ BÌNH THUẬN

Lương thực – thực phẩm – đồ uống

PHAN THỊ TUYẾT MAI

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY TNHH TMTM VÀ CTY THỦY SẢN TÀI NGUYÊN

Nông, lâm, thủy hải sản, Lương thực ...

NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG

QUẢN LÝ THU MUA

CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Lương thực – thực phẩm – đồ uống

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

CHỦ TỊCH HĐQT

CTY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT SIN

Lương thực – thực phẩm – đồ uống

ĐÀO MAI THẢO

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY TNHH SXTMDV THỰC PHẨM DASUMY

Lương thực – thực phẩm – đồ uống

NGUYỄN THỊ TRANH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LIÊN HIỆP HTX TMTP (SAIGONCO.OP)

Lương thực – thực phẩm – đồ uống