Hội viên HAWEE

Danh sách hội viên

LÊ THỊ KIM LIÊN

Chủ doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CVP VIỆT NAM

Giấy – In ấn – Bao bì

NHAN HÚC QUÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY TNHH BAO BÌ GIẤY NHÔM NEW TOYO

Giấy – In ấn – Bao bì

NGUYỄN PHỤNG TRÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY TNHH Sản Xuất Constantia Việt Nam

Giấy – In ấn – Bao bì

LƯU VÂN TRANG

GIÁM ĐỐC

CTY CỔ PHẦN KARTA

Giấy – In ấn – Bao bì

VŨ THỊ TƯƠI

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH SÁCH QUANG MINH

Giấy – In ấn – Bao bì