Hội viên HAWEE

Danh sách hội viên

ĐINH THỊ MỸ BÌNH

GIÁM ĐỐC CN HCM

CTY CP TM & TƯ VẤN TÂN CƠ

Cơ khí chế tạo – máy móc thiết bị ...

NGHIÊM THỊ DƯ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CTY TNHH VÀ TM HD SÀI GÒN

Vật liệu xây dựng

CAO THỊ NGỌC HỒNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

CTY CP SX TM LIÊN PHÁT

Vật liệu xây dựng

LÊ THU HƯƠNG

Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Ân

Môi trường – Năng lượng - Khoáng sản,...

LƯU BẠCH LÝ

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

Vật liệu xây dựng

LÝ THỊ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP SX TM LÝ BẢO MINH

Vật liệu xây dựng

CHU THỊ KIM MINH

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH ĐỊA ỐC VÀ XÂY DỰNG CHÂU Á

Vật liệu xây dựng

PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÁI TỬ LONG

Vật liệu xây dựng

TRẦN THỊ HỒNG VÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CỔ PHẦN GẠCH THANH BÌNH

Vật liệu xây dựng

ĐINH THỊ THANH VÂN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LIÊN HIỆP KHOA HỌC ĐỊA CHẤT KIỂM ĐỊNH NỀN MÓNG XÂY DỰNG SÀI GÒN

Vật liệu xây dựng