Hội viên HAWEE

Danh sách hội viên

NGUYỄN THỤY GIANG CHÂU

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NAM PHƯƠNG – THỜI TRANG SENSORIAL.

May mặc – Thời trang

ĐẶNG THỊ MINH HẠNH

GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO

CTY TNHH VIỆT MỐT (VIETMODE)

May mặc – Thời trang

ĐINH THỊ MINH HIẾU

Phó Giám Đốc

Công ty TNHH TM Kiêm Khang

May mặc – Thời trang

NGUYỄN THỊ XUÂN HOA

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH THỜI TRANG LE SOLEIL

May mặc – Thời trang

NGÔ NGỌC HOA

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CTY TNHH TM SX ANH KHOA

May mặc – Thời trang

NGUYỄN QUẾ HƯƠNG

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH SX-TM-DV LÂM ANH

May mặc – Thời trang

TRƯƠNG THỊ HÙNG

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH TM & SX ĐẠI HÙNG

May mặc – Thời trang

LÂM TUYỀN KHANH

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH TM HÙNG CHI

May mặc – Thời trang

ĐÀO QUẾ LÂM

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC QUẾ LÂM

May mặc – Thời trang

BÙI THỊ TUYẾT MINH

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH TM & SX DỆT MAY MINH ĐÔNG

May mặc – Thời trang

HỨA TÂN NGHĨA

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH Đầu tư, sản xuất, thương mại dịch vụ & du lịch Nhất Tràng An

May mặc – Thời trang

NGUYỄN THỊ NGUYỆN

Giám đốc

Công ty TNHH TM-SX Hương Mi

May mặc – Thời trang

NGÔ THỊ NHIÊN

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH TM MẮT KÍNH 999

May mặc – Thời trang

HOÀNG THỊ NHƯ QUYÊN

Giám đốc

CÔNG TY TNHH TINY INK

May mặc – Thời trang

NGÔ THỊ THÚY

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH TM & DV VẠN VƯỢNG PHÚ

May mặc – Thời trang

TRẦN THỊ KIM THUỶ

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH SX&TM; DV MI ĐÔ RI

May mặc – Thời trang

PHÙNG THỊ THU THỦY

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP PHÚ TRƯỜNG QUỐC TẾ

May mặc – Thời trang

ĐỖ THỊ CẨM VÂN

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN T.H.O.S

May mặc – Thời trang

LÊ THỊ BÍCH VIỆT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP MAY DA XUẤT KHẨU 30.4

May mặc – Thời trang