Hội viên HAWEE

Danh sách hội viên

HUỲNH THỊ THU HẰNG

Chủ tịch HĐQT

Công ty Tư vấn và Đào tạo Cân Bằng (Balance)

Nhân sự

TRỊNH THU HOÀI

Giám Đốc Văn Phòng Việt Nam

CÔNG TY TNHH HUMAN DYNAMIC ( VIỆT NAM )

Nhân sự

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH MTV HR TRÍ VIỆT

Nhân sự

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

GIÁM ĐỐC- P.DVLĐ TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN SỰ THUÊ NGÒAI

CTY CP KẾT NỐI NHÂN TÀI (TALENTNET)

Nhân sự

PHẠM THỊ MỸ LỆ

SÁNG LẬP VIÊN - CHỦ TỊCH HĐQT

CTY CP L&A

Nhân sự

NÔNG VƯƠNG PHI

CEO & Founder

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NHÂN SỰ PHI & P

Giáo dục và Đào tạo, Nhân sự

NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƯƠNG

TRƯỞNG PHÒNG CẤP CAO - PHÒNG TƯ VÁN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

CTY CP KẾT NỐI NHÂN TÀI (TALENTNET)

Nhân sự

VÕ KIM THOA

Giám Đốc Dịch Vụ

Công ty TNHH Tư Vấn Hiền Nhân

Nhân sự

TIÊU YẾN TRINH

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP KẾT NỐI NHÂN TÀI (TALENTNET)

Nhân sự