Hội viên HAWEE

Danh sách hội viên

PHẠM HOÀNG NGỌC ANH

Giám Đốc Vận Hành

Công ty TNHH MTV Thời Trang CAO

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ ...

NGUYỄN THỊ CÚC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ ...

CAO THỊ NGỌC DUNG

CHỦ TỊCH HĐQT

CTY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ ...

PHẠM VŨ THANH GIANG

Ủy viên HĐQT

CTY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ ...

PHẠM THỊ MỸ HẠNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ ...

HUỲNH THỊ XUÂN LIÊN

Thành viên Hội đồng quản trị

CTY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ ...

PHAN THỊ XUÂN MAI

Trợ lý thư ký

CÔNG TNHH MTV THỜI TRANG CAO

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ ...

ĐOÀN BẠCH PHỤNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY TNHH NGỌC TRAI HOÀNG GIA

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ ...

PHẠM THỊ THANH PHƯỢNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

DN VÀNG BẠC ĐÁ QUÍ ĐẠI PHÚC

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ ...

NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG

QUẢN LÝ THU MUA

CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ ...

PHAN THỊ BÍCH TÂM

Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Viên

Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Viên

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ ...

HỒ LÊ THẢO TRINH

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI MARKETING

CTY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐAN LÁT

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ ...

LÊ DƯƠNG TƯỜNG VY

GIÁM ĐỐC KHỐI HCNS

CTY TNHH MTV CHẾ TÁC & KINH DOANH TRANG SỨC PNJ

Vàng bạc đá quý – Thủ công mỹ nghệ ...