Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

TRẦN MỸ DUNG

PHÓ GĐ

CTY TNHH TÂN HIỆP THẠNH

Nhựa – các sản phẩm từ nhựa

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

PHÓ GĐ KINH DOANH

CN CTY TNHH SX-TM DUY THÀNH

Nhựa – các sản phẩm từ nhựa

NGUYỄN THỊ VIỆT HOÀ

CT HDQT KIÊM TGĐ

CTY TNHH DÂY SỢI RỒNG Á CHÂU

Nhựa – các sản phẩm từ nhựa

LÃ THỊ LAN

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TIẾN LỘC

Địa ốc – Bất động sản – Dịch ...

NGUYỄN THỊ MÙI

GIÁM ĐỐC

CTY TNHH XNK SX TM NHỰA HẢI VINH

Nhựa – các sản phẩm từ nhựa, Sách ...

NHAN HÚC QUÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY TNHH BAO BÌ GIẤY NHÔM NEW TOYO

Nhựa – các sản phẩm từ nhựa

LƯU VÂN TRANG

GIÁM ĐỐC

CTY CỔ PHẦN KARTA

Nhựa – các sản phẩm từ nhựa

HỒ THỊ ĐOAN TRANG

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CTY CP CON ĐƯỜNG XANH

Nhựa – các sản phẩm từ nhựa