Hội viên HAWEE

Danh sách hội viên

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

PHÓ GĐ KINH DOANH

CN CTY TNHH SX-TM DUY THÀNH

Nhựa – các sản phẩm từ nhựa

HUỲNH THỊ HUỆ

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP NHÔM – NHỰA KIM HẰNG

Nhựa – các sản phẩm từ nhựa, Các ...

LÃ THỊ LAN

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TIẾN LỘC

Địa ốc – Bất động sản, Khách sạn ...