Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

PHÓ GĐ KINH DOANH

CN CTY TNHH SX-TM DUY THÀNH

Nhựa – các sản phẩm từ nhựa

LÃ THỊ LAN

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TIẾN LỘC

Địa ốc – Bất động sản – DV cho ...

NHAN HÚC QUÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY TNHH BAO BÌ GIẤY NHÔM NEW TOYO

Nhựa – các sản phẩm từ nhựa