Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

LÂM THÚY ÁI

Chủ tịch Hội đồng thành viên - Phó Tổng Giám đốc thường trực

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại MEBIPHA

Hóa chất –phân bón – dầu khí

TRẦN THỊ DUNG

CHỦ TỊCH HĐTV

CTY TNHH SX DV TM HIẾU GIANG

Hóa chất –phân bón – dầu khí