Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

NGUYỄN THỊ LAN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CP HÓA CHẤT Á CHÂU

Hóa chất –phân bón – dầu khí

TRẦN THỊ DUNG

CHỦ TỊCH HĐTV

CTY TNHH SX DV TM HIẾU GIANG

Hóa chất –phân bón – dầu khí

PHAN TRẦN BÌNH MINH

TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

CTY TNHH SX DV TM HIẾU GIANG

Hóa chất –phân bón – dầu khí