Hội viên HAWEE

Danh sách hội viên

NGUYỄN THỊ DUNG

GIÁM ĐỐC

HTX VẬN TẢI DU LỊCH QUẬN 4

Xuất nhập khẩu – Vận chuyển & giao ...

TRẦN THỊ KIM GIANG

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV VẬN TẢI KHẢI ANH

Xuất nhập khẩu – Vận chuyển & giao ...

TRẦN THỊ NGUYÊN HẰNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN HỪNG Á

Xuất nhập khẩu – Vận chuyển & giao ...

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thiết bị & Dịch vụ MRO

Cơ khí chế tạo – máy móc thiết bị ...

VÕ THỊ PHƯƠNG LAN

CT HDQT KIÊM TGĐ

CTY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL CORP)

Xuất nhập khẩu – Vận chuyển & giao ...

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

CTY TNHH SX VA TM NGUYÊN THỊNH PHÁT

Xuất nhập khẩu – Vận chuyển & giao ...

TRỊNH THỊ NGỌC QUÍ

Giám Đốc

Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Minh Long

Xuất nhập khẩu – Vận chuyển & giao ...

NGUYỄN THÁI MINH THI

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

Công ty TNHH Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Thịnh Quang

Xuất nhập khẩu – Vận chuyển & giao ...