Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

ĐINH THỊ MỸ BÌNH

GIÁM ĐỐC CN HCM

CTY CP TM & TƯ VẤN TÂN CƠ

Cơ khí chế tạo – máy móc thiết bị ...

LÊ NGỌC DIỄM

PHÓ GIÁM ĐỐC

CTY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ETEC

Cơ khí chế tạo – máy móc thiết bị ...

ĐỖ DUY HIẾU

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CTY TNHH & SX THÉP VIỆT

Cơ khí chế tạo – máy móc thiết bị ...

NGUYỄN THY PHƯƠNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TM SX TÂN PHƯƠNG PHÁT

Cơ khí chế tạo – máy móc thiết bị ...