Hội viên HAWEE

Danh sách hội viên

TRẦN VŨ NGÂN GIANG

CỘNG SỰ

DOANH NGHIỆP XÃ HỘI ECUE

Tổ chức phi chính phủ

NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ

ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM

HIỆP HÔI GIÁ TRỊ SỐNG QUỐC TẾ

Tổ chức phi chính phủ

LÂM NGỌC THẢO

Trưởng Bộ Phận Hợp Tác Doanh Nghiệp & Gây Quỹ

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng LIN

Tổ chức phi chính phủ