Hội viên HAWEE

Danh sách hội viên

NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

CHỦ TỊCH HĐQT

BỆNH VIỆN ÂU CƠ SÀI GÒN - BIÊN HÒA

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện

LÊ ĐẶNG THÙY LINH

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA DU LỊCH VIỆT NAM

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện

CAO THỊ NGỌC TÂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QuẢN TRỊ

CTY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện

TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG

NHÀ SÁNG LẬP KIÊM GĐ ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY CHĂM SÓC SỨC KHỎE VINA

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện

HÀ HOÀNG UYÊN

Giám đốc kinh doanh

Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế An Phú

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện