Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

CHỦ TỊCH HĐQT

BỆNH VIỆN ÂU CƠ SÀI GÒN - BIÊN HÒA

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ CAREPLUS - CN CTY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện

TRẦN KHOA VIỆT NHI

Giám Đốc / Giáo viên

Công ty TNHH Sunrise Yoga & Coach

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện

CAO THỊ NGỌC TÂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QuẢN TRỊ

CTY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện

TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG

NHÀ SÁNG LẬP KIÊM GĐ ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY CHĂM SÓC SỨC KHỎE VINA

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện