Hội viên HAWEE

Các nhóm ngành kinh doanh

Danh sách hội viên

NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

CHỦ TỊCH HĐQT

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN ÂU CƠ SÀI GÒN - ĐỒNG NAI

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện

NGUYỄN THỊ BÍCH KHUÊ

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH SUNRISE YOGA & COACH

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện

LÊ THỊ THÚY NGA

TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY TNHH DS BLOCK VIỆT NAM

Chăm sóc sắc đẹp và fitness, Chăm sóc ...

PHAN HỒNG NGỌC

GIÁM ĐỐC ĐiỀU HÀNH

CTY CP AINOVATION

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện

NGUYỄN TRẦN UYỂN NHI

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CTY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện

CAO THỊ NGỌC TÂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QuẢN TRỊ

CTY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN PHÚ

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện

TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG

NHÀ SÁNG LẬP KIÊM GĐ ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY CHĂM SÓC SỨC KHỎE VINA

Chăm sóc sức khỏe và Bệnh viện